Mikä on sisältöstrategia ja miksi tarvitset sellaista?

sisältöstrategia

Sisältöstrategiaa voidaan pitää pohjapiirroksena ja jäsenneltynä suunnitelmana sisältömarkkinoinnin ja sisällöntuotannon linjauksista, raameista, suuntaviivoista, konseptoinnista ja tavoitteista yrityksen laajemmassa markkinoinnissa. Mihin kysymyksiin sisältöstrategia vastaa? Miksi me tuotamme juuri tätä sisältöä? Mitä yleisöjä me haluamme puhutella ja millä tavalla? Minkälaisia reaktioita ja toimenpiteitä me haluamme saada aikaan? Miten levitämme ja promotoimme luomiamme ja julkaisemiamme sisältöjä? Miten kohdeyleisömme […]

Tarinallistaminen markkinoinnissa

tarinallistaminen markkinoinnissa

Tarinallistaminen ja tarinankerronta markkinoinnissa on erittäin tärkeää brändisi menestymisen kannalta, koska sillä muodostetaan aitoja yhteyksiä ihmisiin ja aidon yhteyden voimaa ei koskaan kannata aliarvioida. Aidot, voimakkaat yhteydet rakentavat uskollisuutta ja luottamusta eikä niitä voi ostaa mistään, mutta ne ovat elintärkeitä brändisi elinvoimaisuuden kannalta sekä maksavat erilaiset onnistuneet, vaativatkin markkinointiponnistukset aina takaisin. Tarinankerronta brändisi kontekstissa tarkoittaa […]