Hei markkinointijohtaja! Näillä vinkeillä jalkautat markkinointistrategian onnistuneesti vuonna 2022!

Miten teidän yhtiössä saavutetaan markkinointistrategian tavoitteet tänä vuonna?

Minkälainen on hyvä markkinointistrategia? 

Hyvä markkinointistrategia asettaa selkeät tavoitteet ja rajat tekemiselle. Markkinointistrategia ei ole dokumentti, jossa määritellään mitä kaikkea voikaan tehdä, koska markkinoinnissa on  järkyttävä määrä asioita, joita voidaan tehdä.  Markkinointistrategia on pois rajaava dokumentti, jossa määritellään mitä ei kokeilla ja mitä ei kannata tehdä. Strategian avulla markkinointitiimi tietää vuosi-, kvartaali-, kuukausi- ja jopa viikkotasolla ollaanko menossa oikeaan suuntaan ja ollaanko tavoitteissa onnistuttu.

Markkinointistrategia kertoo myös eri markkinointikanavien suhteesta toisiinsa. Markkinointi on aina monikanavaista ideaalitilanteessa. Mitä enemmän kanavia pystytään hyödyntämään yhtiön viestiä eteenpäin viemään, sitä todennäköisempää on että markkinointi on toimivaa ja tehokasta. Tämän takia markkinointistrategian – sen jälkeen kun se on rajannut pois ne kanavat mitä ei tehdä, kanavat jotka tehdään ja määritellyt sinne tavoitteet – täytyy määritellä miten eri kanavat suhtautuvat toisiinsa eri tilanteissa. Tulee siis tietää, miten esimerkiksi verkkosivut reagoivat uusiin mainoskampanjoihin, ja miten uutta sisältöä tuotetaan tukemaan sitä.

Kampanjasuunnitelmallinen ajattelu markkinoinnissa on todella tärkeää, sillä mikään kanava ei saisi elää siilossa. On myös tärkeää miettiä miten markkinointi suhtautuu muihin yhtiön toiminta-alueisiin, kuten myyntiin. Myynnin ja markkinoinnin yhteen liittäminen toimivaksi uusasiakashankintakokonaisuudeksi on yksi tehokkaimmista asioista mitä erityisesti B2B kentässä yritys voi tehdä. Jos ette ole miettineet miten markkinointi ja myynti voidaan yhdistää, aloita asettamalla kunnon metodeja ja prosesseja, jotka yhdistävät myynnin ja markkinoinnin toisiinsa. Tällä tavoin mitä todennäköisemmin tulet pääsemään jopa yllättävän pitkälle. 

Markkinointistrategia asettaa prioriteetit. Markkinoinnissa on paljon tehtävää ja markkinointistrategia, vaikka on rajannut pois paljon asioita, tulee olemaan todella täynnä tavaraa. On kuitenkin tärkeää miettiä kanavien prioriteettijärjestykset. Esimerkiksi, jos tulee tilanne mihin ette voi vaikuttaa, joka laskee teidän liikevaihtoanne merkittävästi, jolloin markkinointibudjettia pitää laskea. Silloin pitää osata sormia napsauttamalla sanoa vastaus. Mikä on se kanava, mihin näitä vähäisiä hiluja priorisoidaan? Onko se verkkosivu, sisältömarkkinointi, maksettu mainonta, joku tietty kampanja vai jätetäänkö joitakin kampanjoita pois ja keskitytään tiettyihin kampanjoihin? Millä keinoilla maksimoidaan markkinoinnin vaikuttavuus pienellä budjetilla? 

Kysymykseen kampanjoiden priorisoinnista tiukemmassa taloustilanteessa auttaa vastaamaan hyvä priorisointi. Priorisointi auttaa tekemistä vuoden aikana. Pystyt sen avulla tehokkaammin jalkauttamaan toimenpiteitä ja ongelmatilanteissa reagoimaan niihin kipuihin mitä organisaatiossa saattaa tulla. Lisäksi on tärkeää, että on selkeä visio ja näkemys siihen mitä markkinointia voidaan tehdä eri budjettitasoilla.

Hyvä markkinointistrategia vie asiat käytäntöön. Me Idealla näemme, että markkinointistrategia tekee strategisten linjausten lisäksi hyvin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, eli siinä linjataan selkeät tavoitteet ja saavutetaan ne suorittamalla selkeitä toimenpiteitä. Markkinointistrategia on myös iteratiivinen dokumentti, eli sen ei tulisi olla koskaan valmis. Strategiaan tulee jatkuvasti palata ja iteroida sisään tulevan datan perusteella, jotta se elää ja vastaa muuttuvan organisaation tarpeisiin. 

Vinkit: 

Näin varmistat, että juuri tänä vuonna teidän markkinointistrategiassa asetetut tavoitteet aidosti saavutetaan!

1. Lue strategia uudelleen joka viikko. 

Esimerkiksi. markkinointitiimin viikkopalaverissa tai johtoryhmän kokouksessa, jossa käydään yhtiön asioita läpi on tärkeää palata markkinointistrategiaan, ja varmistaa että se etenee sovitulla tavalla. On ehdottoman tärkeää avata markkinointistrategia jossakin kohti palaveria auki, käydä läpi ja katsoa, että kaikki asiat etenee ja asetettuja tavoitteita pyritään saavuttamaan. Kun strategiatyötä tehdään on hyvin helppoa, että strategia unohtuu, koska ne ovat pitkiä ja isoja dokumentteja, jos siihen ei palaa säännöllisesti niin jokin asia varmasti unohtuu.

2. Kerro ja näytä markkinointistrategian vuosikello koko työryhmälle. 

Markkinointistrategiaa ei kannata kommunikoida tässä kontekstissa siten, että joku johtoryhmästä tulee esittämään strategian markkinointitiimille, jonka olisi tarkoitus jalkauttaa se. Markkinointitiimin on tärkeä tietää mitä heidän on tarkoitus tehdä, mitä he tavoittelevat ja mikä vaikutus sillä on yhtiön muihin liiketoiminta-alueisiin, liikevaihtoon ja muihin asioihin. On tärkeää, että markkinointitiimissä on läpinäkyvä kulttuuri, jotta kaikki markkinointia tekevät ymmärtävät mitä ollaan tekemässä, mitä kohti ollaan menossa ja mitä tavoitteita halutaan saavuttaa. 

3. Anna tilaa luovuudelle markkinointistrategian asettamissa rajoissa. 

Me Idealla uskomme siihen, että markkinointi on pohjimmiltaan kokeilua. Mitä enemmän me pystymme luomaan kokeilukulttuuria organisaatioon, sitä todennäköisempää on, että löydämme markkinoinnissa hyviä erottuvia ideoita ja että markkinoinnilla on aidosti positiivinen impakti itse liiketoimintaan. On ehdottoman tärkeää, että joka viikko tulisi uusia ideoita. Viikkopalaverin yhteydessä kun käytte markkinointistrategiaa läpi, kannattaa miettiä, mitä villiä voisi tällä viikolla keksiä pienellä budjetilla. Keksimällä noin yhdestä viiteen ideaa joka viikko, ja kuolettamalla ideoita nopeasti, parhaat organisaatiot kehittävät markkinointia jatkuvasti eteenpäin. Se, että löytyy uusia luovia ideoita ja halua hyödyntää markkinointitiimin vahvuuksia ja kaikkea potentiaalia markkinoinnissa on rikkaus.

4. Iteroi strategiaa kerran kvartaalissa. 

Markkinointistrategiaa kerran viikossa läpi käydessä, on sitäkin tärkeämpää käydä säännöllisesti, mielellään kerran kvartaalissa tai kerran kuussa, tapahtuva iterointisessio, jossa pidätte pienen workshopin, jossa käytte markkinointitiimin kanssa strategian läpi ja mietitte miten tätä voisi kehittää eteenpäin. Vaikka markkinointistrategia tehdään tyypillisesti vuosi vuodelta, niin huomattavan tärkeää on, että tällaisessa keskipitkässä ajanjaksossa tapahtuu muutoksia, uudistusta ja että markkinointia aidosti kehitetään. Markkinoinnista saamme nykypäivinä todella helposti erittäin paljon dataa sisään ja datan perusteella me pystymme iteroimaan niitä toimenpiteitä. Ei ole järkeä pysyä vanhoissa toimimattomissa malleissa, jos on dataa, joka todistaa, että joku muu voisi toimia paremmin. 

5. Hyödynnä omien ammattilaisten osaamista. 

Jos sinulla on markkinointitiimi, hyödynnä sen oman markkinointitiimisi osaamista. Tunnista, että markkinointitiimisi jäsenet saattavat olla parempia osaajia omissa kanavissaan. Keskity siihen, että toimit aidosti markkinointijohtajana ja että strategian tavoitteita edistetään. Anna tiimin keskittyä niihin pieniin juttuihin mitä arjessa täytyy tehdä, kuten Google-mainosten optimointi, Facebook-mainosten optimointi ja muu tällainen työ, jotta markkinointistrategia menee eteenpäin. 

Keskity oikeisiin asioihin, uskalla delegoida ja luota oman tiimin osaamiseen. 

Markkinointitiimissä puheen ollen, jos sinulta ei vielä löydy tiimiä niin ei hätää sinä saat meiltä 30 henkilöä yhdellä hinnalla kun menet osoitteeseen ideamarkkinointi.com/ideatiimi. Sieltä löydät kaikki tarvittavat yhteystiedot, myyntipuhelimen ja chatin joka palvelee klo 8-20 välillä joka arkipäivä. Saat vastauksen sinun tarpeeseen 15 minuutissa. Jos siis kaipaat uutta markkinointitiimiä ja kaipaat henkilöitä, joilla on energiaa ja ideoita toteuttaa niitä sinun strategiassa asettamia tavoitteita niin tervetuloa Idealle. Luomme strategioita, joissa on ideaa.

Soita meille!

Soita meille 8.00 – 20.00 välisenä aikana, niin saat tarjouksen tai vastauksen kysymykseesi 15 minuutissa!

Löydä kasvupalvelusi

Täytä tarvekyselymme, ja löydä oikeat työkalut yrityksesi kasvuun jo tänään! 

Pohjamaksu sisältää seuraavat asiat:

  • Oma viestintäympäristö nopeaa viestittelyä varten
  • Viikoittaiset raportit
  • Oma numero soittojärjestelmään (Aircall, LeadDesk)
  • Kuukausittainen palaveri
  • Listojen luonti asiakasprofiilin mukaan
  • Tiimin: SDR tiimi, Account Manager ja Myyntiassistentti


Yhden tapaamisen hinta: Maksat ainoastaan toteutuneista tapaamisista.

Sopimuksemme ovat aina 1 päivän irtisanomisajalla.

*Summat ovat suuntaa antavia arvioita useammasta datapisteestä kerättynä.

SDR: Sales Development Representative. Vastaa kontaktoinnista ja tapaamisten sopimisesta.

SDR manager: Henkilö, joka on vastuussa SDR tiimistä sekä business intelligence tiimistä. Johtaa, manageroi, asettaa tavoitteita ja kehittää kokonaisuutta eteenpäin.

Business intelligence: Henkilö, joka vastaa ”backoffice” – tekemisestä. Luo kontaktointilistat ja vastaa teknisen puolen toteutuksesta sekä raportoinnista.

Rekrytoinnin kustannus: Kertamuotoinen maksu uuden ihmisen palkkaukseen liittyvistä kustannuksista.

Ohjelmistot: Ohjelmistokustannukset kontaktointilistojen sekä itse kontaktointiin käytettävistä työkaluista.

*Summat ovat suuntaa antavia arvioita useammasta datapisteestä kerättynä.