Markkinointi koronan jälkeen

Maailmanlaajuinen koronapandemia on muuttanut myyntiä, mutta myös markkinointia perustavanlaatuisesti. Kuluttajien asenteet ja käyttäytymistavat ovat muuttuneet eivätkä monien brändien vanhat ja tutut markkinointistrategiat ja -suunnitelmat toimi enää niinkuin ennen. Ymmärrys tästä “uudesta normaalista” kuitenkin kasvaa maailman muuttuessa ja monet osaavat jo näihin muutoksiin reagoida. Tässä katsaus muutamaan keskeiseen muutokseen.

 

Verkko-ostaminen on saapunut jäädäkseen

 

Fyysinen etäisyys, etätyöskentely kotoa käsin sekä erilaiset karanteenit ovat pakottaneet kuluttajia myös tekemään ostoksensa eri tavalla kuin ennen. Verkkokauppa ja liiketoiminta eri digitaalisia kanavia hyväksi käyttäen on kasvanut dramaattisesti eikä laantumista ole näkyvissä. Uusimmat tiedot viittaavat siihen, että digitaalisen kaupankäynnin ostot ovat lisääntyneet ja tulevat lisääntymään valtavasti kokonaan uusien ja aikaisemmin vain satunnaisesti verkossa shoppailleiden käyttäjien keskuudessa. Lisäksi suurin osa kuluttajista, jotka ovat lisänneet digitaalisten ja monikanavaisten palveluiden käyttöä, kuten kotiinkuljetusta, noutoa kadulta tai ostoksia sosiaalisen median kautta, odottavat jatkavansa näiden käyttämistä myös tulevaisuudessa.

 

Brändiuskollisuus heikkenee

 

Yleinen käyttäytymisen muutos reaktiona koronaviruspandemiaan on näkynyt myös brändiuskollisuuksien heikkenemisenä. Lähes puolet kuluttajista kokeilee uusia tuotemerkkejä ja rohkaistuu lisäämään niitä ostosvalikoimiinsa. Markkinoijille tämä korostaa tarvetta saada lisää tietoa siitä, milloin ja miksi ostajat vaihtavat tuotemerkkejä ja miten saada asiakkaita pysymään juuri heidän brändiensä parissa. Etenkin B2C-kentällä ne tuotemerkit, jotka lisäävät myynninedistämistoimia lujittaakseen suhteita kuluttajiin pärjäävät parhaiten.

 

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

 

Yrityksillä on vahvana tavoitteena jatkaa kontaktitonta liiketoimintaa, kuten esimerkiksi itsepalvelukassojen käyttöä vähittäiskaupoissa. Myöskään kestävän kehityksen tavoitteista eivät yritykset luovu, vaikka esimerkiksi kertakäyttöpakkaukset ovat edelleen suosittuja uudelleenkäytettävien pakkausten kustannuksella. Monet yritykset ja vähittäiskauppiaat sitoutuvat edelleen pitkäaikaiseen hiilestä irtautumiseen.

 

Markkinoinnin lokalisointi

 

Koska monet kuluttajat ovat koronapandemian vuoksi vetäytyneet kasvukeskuksista hieman sivummalle, on paikallisesta markkinoinnista tullut entistä tärkeämpää. Moni nykyajan kuluttaja tekee ostoksia lähinnä lähikaupoissa tai ostaa enemmän lähellä tuotettuja tuotteita. Paikallinen sisältö ja personointi markkinoinnissa ovat tärkeämpiä kuin koskaan, jotta voidaan vahvistaa yhteyttä yleisöön. Lokalisointi parantaa myös markkinoinnin automaatiota ja tärkeän datan keräämistä, kun markkinoijat yrittävät saada parempaa ROI:ta.

 

Ihmiset toimivat yhä enemmän kotoaan käsin

 

Ihmiset käyttävät yhä enemmän aikaa kotonaan ja esimerkiksi suosittujen verkkoviihdealustojen käyttö on noussut huimasti. Kun talous ja liiketoiminta lopulta jälleen avautuu, monet kuluttajat epäröivät jatkaa säännöllistä entisen mallista toimintaa kodin ulkopuolella. He ovat huolissaan kampaamoon, kuntosalille tai ravintolaan menemisestä, mutta ovat erityisen huolissaan toimistoista, julkisesta liikenteestä, autokyytien jakamisesta, lentomatkoista ja yleensä ihmistungoksesta. Jatkossa ei ainoastaan etätyö yleisty, vaan myös liiketalouteen osallistuminen etänä, kotoaan käsin.

 

Näiden muutoksien keskellä kuluttajakäyttäytyminen ei ehkä koskaan palaa vanhaan ”normaaliin”, vaikka koronapandemia olisi laantunut tai jopa voitettu. Ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa kotona kaivaten turvallisuutta ja vakautta. Koko elämämme rakenne muuttuu. Monet ihmiset voivat esimerkiksi harkita uudelleen asuinalueidensa valintaa ja muuttaa maaseudulle, mikä voi johtaa kaupungistumistrendin suunnan kääntymiseen.

 

Nämä muutokset edellyttävät markkinoijilta sen uudelleen pohtimista, että mitä he tietävät asiakkaistaan ja miten he tavoittavat ja sitouttavat heitä paremmin. Jatkossa monikanavainen markkinointistrategia on välttämätön yrityksen selviytymiselle. Ja kun etätyö ja ihmisten osallistuminen “bisnekseen” enemmän kotoaan käsin jatkossa yleistyy, se muuttaa ihmisten tapoja asua, työskennellä ja tehdä ostoksia. Tämä taas edellyttää uusia lähestymistapoja kuluttajien tavoittamiseen. Brändien on oltava ketteriä, innovatiivisia ja valmiita kokeilemaan uusia tapoja ja menetelmiä jatkuvasti kehittyvässä uudessa markkinointiympäristössä.

Soita meille!

Soita meille 8.00 – 20.00 välisenä aikana, niin saat tarjouksen tai vastauksen kysymykseesi 15 minuutissa!

Löydä kasvupalvelusi

Täytä tarvekyselymme, ja löydä oikeat työkalut yrityksesi kasvuun jo tänään! 

Pohjamaksu sisältää seuraavat asiat:

  • Oma viestintäympäristö nopeaa viestittelyä varten
  • Viikoittaiset raportit
  • Oma numero soittojärjestelmään (Aircall, LeadDesk)
  • Kuukausittainen palaveri
  • Listojen luonti asiakasprofiilin mukaan
  • Tiimin: SDR tiimi, Account Manager ja Myyntiassistentti


Yhden tapaamisen hinta: Maksat ainoastaan toteutuneista tapaamisista.

Sopimuksemme ovat aina 1 päivän irtisanomisajalla.

*Summat ovat suuntaa antavia arvioita useammasta datapisteestä kerättynä.

SDR: Sales Development Representative. Vastaa kontaktoinnista ja tapaamisten sopimisesta.

SDR manager: Henkilö, joka on vastuussa SDR tiimistä sekä business intelligence tiimistä. Johtaa, manageroi, asettaa tavoitteita ja kehittää kokonaisuutta eteenpäin.

Business intelligence: Henkilö, joka vastaa ”backoffice” – tekemisestä. Luo kontaktointilistat ja vastaa teknisen puolen toteutuksesta sekä raportoinnista.

Rekrytoinnin kustannus: Kertamuotoinen maksu uuden ihmisen palkkaukseen liittyvistä kustannuksista.

Ohjelmistot: Ohjelmistokustannukset kontaktointilistojen sekä itse kontaktointiin käytettävistä työkaluista.

*Summat ovat suuntaa antavia arvioita useammasta datapisteestä kerättynä.