Markkinoinnin automaatio on tuttua, mutta mitä myynnin automaatio tarkoittaa?

Mitä markkinoinnin automaatio tarkoittaa?

 

Markkinoinnin automaatiolla tarkoitetaan erilaisilla ohjelmistoilla saavutettavaa markkinointitoimenpiteiden automatisointia. Nykyajan markkinoijat automatisoivat toistuvia tehtäviä, kuten sähköpostimarkkinointia, sosiaalisen median markkinointia ja erilaisia digitaalisia mainoskampanjoita. Automatisointia ei tehdä ainoastaan tehokkuuden vuoksi, vaan sillä voi myös parantaa asiakaskokemusta kohdentamalla ja personoimalla eri markkinointitoimenpiteitä paremmin. Erilaiset teknologiat ja ohjelmistot tekevät automatisoinnista huomattavasti helpompaa ja parhaimmillaan ne yhdistyvät tarkoin mietityn strategian kanssa. Automaation avulla voit huolehtia markkinoinnin yleisöistä ja kohderyhmistä personoiduilla ja hyödyllisillä sisällöillä, jotka auttavat kääntämään ihmisiä esimerkiksi tyytyväisiksi asiakkaiksi. 

Pähkinänkuoressa, markkinoinnin automaatiolla priorisoit ja toteutat markkinointitoimenpiteitä virtaviivaisemmalla ja tehokkaammalla tavalla, kun eri ohjelmistot tekevät ne puolestasi automatisoidusti ja ajastetusti. Se ei vie työtäsi sinulta pois, vaan tekee sinusta tehokkaamman ja vapauttaa sinulle enemmän aikaa saavuttaa tavoitteesi ja päämääräsi. Markkinoinnin automaatio auttaa nykyajan markkinoijaa tuottamaan enemmän liikevaihtoa tuomalla enemmän liikennettä verkkosivuillesi, konvertoimalla liikenteestä liidejä ja lopulta myyntiä “klousaamaan” liideistä maksavia asiakkaita.

 

Entä myynnin automaatio?

 

Myynnin automaatiolla tarkoitetaan manuaalisten ja aikaa vievien myynnillisten tehtävien automatisointia erilaisten ohjelmistojen ja muiden digitaalisten työkalujen avulla. Myynnin automaatiolla nykyajan myyjä tähtää automatisoimaan erilaiset vastuut ja toimenpiteet mitä myyntiedustajat ja -päälliköt yleensä hoitavat päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Myynnin automaatio hyödyttää yritystäsi ja myyntitiimiäsi sekä tulosnäkymiäsi monin eri tavoin. Se kohentaa myyntiedustajiesi tuottavuutta ja suorituskykyä, tekee myynnistäsi tehokkaampaa, parantaa myyntisi “osumatarkkuutta” ja nopeuttaa myynnin prosesseja. Sillä varmistat myös, että yksikään liidi ei tule vahingossakaan sivuutetuksi tai jää muuten huomaamatta. Myynnin toimenpiteistä tulee laadukkaampia ja virtaviivaisempia sekä asiakkaiden tarpeisiin reagoiminen nopeutuu. Myyntiehtävät pysyvät johdonmukaisina läpi organisaatiosi ja käytät resurssejasi tehokkaammin.

 

myynnin automaatio

Erilaisia myynnin automaation “taskeja”, eli tehtäviä.

 

CRM on myynnin automaation paras kaveri

 

Myynnin automaatio tapahtuu pääasiassa CRM (Customer Relationship Management)-järjestelmässä, eli asiakkuudenhallintaohjelmistossa, joista eräs vaihtoehto on Idea Markkinoinninkin hyvin kattavasti käyttämä HubSpot. Yksi esimerkki myynnin automaatiosta olisi se, että kun asiakkaalle lähetetään tarjous, CRM-järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostin kahden viikon päästä siitä, jos asiakkaasta ei ole kuulunut tai myyjä ei ole tehnyt tiettyjä tarvittavia toimenpiteitä. Toinen olisi se, että jos tarjous torjutaan, se laitetaan “ei kauppaa”-vaiheeseen CRM:n myyntiputkessa, jolloin prospektille lähtee puolen vuoden päästä automaattisesti sähköposti, jossa ehdotetaan uutta palaveria, missä kuultaisiin mitä asiakkaalle kuuluu jne. Kolmas hyvä esimerkki olisi se, että tapaamisen pitämisen jälkeen prospektille lähtee automaattisesti kiitos-sähköposti ja vaikkapa kysely, että millanen fiilis tapaamisesta jäi tai miten prospekti arvioisi myyjän käyttäytymisen ja suoriutumisen ylipäätään.

 

myynnin automaatio

Tehtävien muodostama myynnin automaation “suppilo”.

 

Mutta kannattaa muistaa, aivan kaikkia toimenpiteitä ja prosesseja ei kannata automatisoida ja siirtää vain jonkin ohjelmiston harteille – hyvä ja onnistunut myyntityö tarvitsee myös elävää ihmistä. Ihmiset eivät tykkää olla tekemisissä ainoastaan robotiikan tai sieluttoman tietokoneohjelmiston kanssa. Me ihmiset tykkäämme toimia toisten ihmisten kanssa kaikkein eniten ja me Idea Markkinoinnin ihmiset olemmekin aina valmiita auttamaan yritystä kuin yritystä kaikissa myynnin ja markkinoinnin automaatioon liittyvissä kysymyksissä!

Soita meille!

Soita meille 8.00 – 20.00 välisenä aikana, niin saat tarjouksen tai vastauksen kysymykseesi 15 minuutissa!

Löydä kasvupalvelusi

Täytä tarvekyselymme, ja löydä oikeat työkalut yrityksesi kasvuun jo tänään! 

Pohjamaksu sisältää seuraavat asiat:

  • Oma viestintäympäristö nopeaa viestittelyä varten
  • Viikoittaiset raportit
  • Oma numero soittojärjestelmään (Aircall, LeadDesk)
  • Kuukausittainen palaveri
  • Listojen luonti asiakasprofiilin mukaan
  • Tiimin: SDR tiimi, Account Manager ja Myyntiassistentti


Yhden tapaamisen hinta: Maksat ainoastaan toteutuneista tapaamisista.

Sopimuksemme ovat aina 1 päivän irtisanomisajalla.

*Summat ovat suuntaa antavia arvioita useammasta datapisteestä kerättynä.

SDR: Sales Development Representative. Vastaa kontaktoinnista ja tapaamisten sopimisesta.

SDR manager: Henkilö, joka on vastuussa SDR tiimistä sekä business intelligence tiimistä. Johtaa, manageroi, asettaa tavoitteita ja kehittää kokonaisuutta eteenpäin.

Business intelligence: Henkilö, joka vastaa ”backoffice” – tekemisestä. Luo kontaktointilistat ja vastaa teknisen puolen toteutuksesta sekä raportoinnista.

Rekrytoinnin kustannus: Kertamuotoinen maksu uuden ihmisen palkkaukseen liittyvistä kustannuksista.

Ohjelmistot: Ohjelmistokustannukset kontaktointilistojen sekä itse kontaktointiin käytettävistä työkaluista.

*Summat ovat suuntaa antavia arvioita useammasta datapisteestä kerättynä.