Market Explorer

För att lösa detta problem hjälper vi företag att komma in på nya marknader med lägre tröskel. 

Våra Market Explorer-paket ger dig tillgång till ett säljteam specialiserat på att identifiera nya och internationella marknader, vilket säkerställer att du kommer närmare dina nya potentiella kunder.

Börja erövra nya marknader effektivt!

Market Explorer

GOLDEN ENTRY
15 möten / 6000€
 • Ett team specialiserat på högtekniska områden
 • Du betalar endast för möten som sker
 • Skapa och uppdatera listor varje månad
 • Noggrann kartläggning av kundprofiler
 • Kontakt via flera kanaler
 • En dags uppsägningstid

Market Explorer

PLATINUM ENTRY
25 möten / 8000€
 • Ett team specialiserat på högtekniska områden
 • Du betalar endast för möten som sker
 • Skapa och uppdatera listor varje månad
 • Noggrann kartläggning av kundprofiler
 • Kontakt via flera kanaler
 • En dags uppsägningstid

Tjänsten omfattar:

 • Egen kommunikationsmiljö för snabba meddelanden
 • Veckovisa rapporter
 • Eget nummer för telefonsystemet (Aircall, LeadDesk)
 • Månatligt möte
 • Skapa listor efter kundprofil
 • Team: SDR team, Account Manager ja Säljassistent

 

Pris för ett möte: Du betalar endast för genomförda möten

Våra avtal har alltid en uppsägningstid på en dag.

*Beloppen är indikativa uppskattningar som samlats in från flera datapunkter

SDR: Sales Development Representative. Ansvarig för att kontakta och arrangera möten.

SDR manager: En person som är ansvarig för SDR-teamet och Business Intelligence-teamet. Leder, styr, sätter mål och utvecklar hela verksamheten.

Business intelligence: Den person som ansvarar för ”back office”. Skapar kontaktlistor och ansvarar för att implementera den tekniska sidan och rapporteringen.

Kostnader för rekrytering: En engångsbetalning för de kostnader som är förknippade med att anställa en ny person.

Programvara: Programvarukostnader för kontaktlistorna och de verktyg som används för själva kontakten.

*Beloppen är indikativa uppskattningar som samlats in från flera datapunkter