Tee parempia tuloksia myynnin ja markkinoinnin yhteistyöllä💚

Yrityksen myynti- ja markkinointiosastot istuvat liian usein eri pöydissä ja liian kaukana toisistaan. Tämä johtaa siihen, että kumpikaan ei tiedä mitä toinen osasto tekee: Yhteistä tavoitetta ei ole. Sen sijaan toimitaan kahden eri tavoitteen mukaan omissa yksiköissään (pahimmassa tapauksessa näitä tavoitteita ei ole tarkkaan määritelty).

Lue aikaisempi tekstimme tavoitteiden saavuttamisesta. Poimi tärkeimmät vinkit muistiin: tehdäänkö teillä tavoitteet SMART-mallin mukaan? ✅

Liian suuri kuilu myynnin ja markkinoinnin välillä johtaa luonnollisesti hyvän yhteistyön puutteeseen. Erillisten osastojen toimet pysyvät erillisinä, jos myynnistä ja markkinoinnista ei muodosteta yhteistä tiimiä. Tämä tarkoittaa vähemmän liidejä, vähemmän kauppaa.

Lue alta miksi ja miten myynti ja markkinointi pitää yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi.

 

MYYNTI + MARKKINOINTI = 🚀

Myynnin ja markkinoinnin yhdessä tekeminen saa aikaan keskitetympää ja siten toimivampaa liiketoimintaa. 

Myynti tekee ja tietää asioita, joita markkinointi ei, ja toisinpäin. Sen sijaan, että tämä olisi este yhteistyölle, siitä pitää tehdä yhteistyön prioriteetti 💚 

Tiimien yhdistämisessä myynti ja markkinointi saavat toisiltaan tavoitteiden määrittelemisen lisäksi:

  • Perspektiiviä
  • Tuoreita ideoita
  • Kannustusta jakaa tietoa avoimemmin
  • Yhteishenkeä.

Koska asiakkaan ostokäyttäytyminen on muuttunut, myös myyjän ja markkinoijan roolit muuttuvat

Perinteinen myyntityö on muuttunut asiakkaan ostokäyttäytymisen vuoksi. Nykyostaja selvittää ennen ostopäätöstä itsenäisesti tietoa haluamastaan tuotteesta tai palvelusta. Itse tuotteita ja palveluita vertaillaan, mutta myös yrityksen sisältöjä, somepreesensiä ja brändiä tutkaillaan.

 Tämän vuoksi markkinoinnin tiimin tehtävänä on luoda pohja ja perusta myyjän työlle: Kun asiakas vierailee verkkosivuillanne kiinnostavan sisällön perässä tai vuorovaikuttaa somekanavanne kanssa, markkinoinnin toimenpiteet ovat olleet ratkaisevassa roolissa.

Markkinoinnin tehtävä on muuttunut siksi, koska aikaisempi tyyli jossa markkinoitiin sokeasti  “joka paikkaan” ei enää toimi. Nykypäivän markkinointi on tehokkaampaa inboundina eli asiakkaan houkuttelulla, auttamisella ja vakuuttamisella ilman päälleliimattua markkinointia.

Myynnin ja markkinoinnin yhteinen tavoite ja strategia saa aikaan enemmän ja laadukkaampia liidejä!

 

Myynnin ja markkinoinnin yhdistävä tiimi on voittava ✅

Ideallylla myynnin, markkinoinnin ja teknologian osaajat yhdistyvät asiakkaan tarpeita vastaavaksi tiimiksi. Yritys voi valita yli 30:stä osaajasta sopivimmat ammattilaiset omaan tiimiin. 

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on meille itsestäänselvyys ja autamme mielellämme, kun etsit näiden osastojen yhdistäjää. 

Ota yhteyttä!

Soita meille!

Soita meille 8.00 – 20.00 välisenä aikana, niin saat tarjouksen tai vastauksen kysymykseesi 15 minuutissa!

Löydä kasvupalvelusi

Täytä tarvekyselymme, ja löydä oikeat työkalut yrityksesi kasvuun jo tänään! 

Pohjamaksu sisältää seuraavat asiat:

  • Oma viestintäympäristö nopeaa viestittelyä varten
  • Viikoittaiset raportit
  • Oma numero soittojärjestelmään (Aircall, LeadDesk)
  • Kuukausittainen palaveri
  • Listojen luonti asiakasprofiilin mukaan
  • Tiimin: SDR tiimi, Account Manager ja Myyntiassistentti


Yhden tapaamisen hinta: Maksat ainoastaan toteutuneista tapaamisista.

Sopimuksemme ovat aina 1 päivän irtisanomisajalla.

*Summat ovat suuntaa antavia arvioita useammasta datapisteestä kerättynä.

SDR: Sales Development Representative. Vastaa kontaktoinnista ja tapaamisten sopimisesta.

SDR manager: Henkilö, joka on vastuussa SDR tiimistä sekä business intelligence tiimistä. Johtaa, manageroi, asettaa tavoitteita ja kehittää kokonaisuutta eteenpäin.

Business intelligence: Henkilö, joka vastaa ”backoffice” – tekemisestä. Luo kontaktointilistat ja vastaa teknisen puolen toteutuksesta sekä raportoinnista.

Rekrytoinnin kustannus: Kertamuotoinen maksu uuden ihmisen palkkaukseen liittyvistä kustannuksista.

Ohjelmistot: Ohjelmistokustannukset kontaktointilistojen sekä itse kontaktointiin käytettävistä työkaluista.

*Summat ovat suuntaa antavia arvioita useammasta datapisteestä kerättynä.